Aanmelden

8e editie, 5 verschillende inleiders

spinozaSpinoza
Na de tijd van de Reformatie in de 16e eeuw komt er een nieuwe denkwijze op gang. Het meer profane denken wordt ontwikkeld. De filosofie staat daarbij centraal. Figuren als Voltaire, Rousseau, Descartes krijgen betekenis. Voor ons land is de hierbij afgebeelde Spinoza zo´n persoon.

Wij leefden toen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en een klein deel van ons land maakte deel uit van de zogenaamde Generaliteitslanden. De Spaanse Nederlanden en later de Oostenrijkse Nederlanden lagen aan de andere zijde van de landsgrens, die ook a.h.w. een geloofsgrens vormde te weten tussen de protestanten in ons land en de katholieken daar buiten. Voor de paus in Rome was ons land een missiegebied. Hij benoemde dan ook vicarissen en geen bisschoppen in die tijd.

Opvallend is wel dat ondanks het feit dat er geen godsdienstvrijheid was er toch vele vluchtelingen uit het buitenland ons land binnen kwamen vanwege geloofsvervolging in eigen land. Ons land was verdraagzaam. Nu waren de gezagsverhoudingen wel totaal anders dan nu: de regenten maakten de dienst uit, hoewel wij toen ook al een Staten-Generaal op het Binnenhof hadden.

De invloed van het buitenland is in die tijd zeer groot geweest. Dat geldt niet alleen voor de genoemde filosofen, maar ook wat betreft de revoluties die er zijn geweest. Niet alleen Engeland en Frankrijk moeten hierbij vermeld worden, maar ook Amerika. Uiteindelijk eindigt deze periode in ons land met een meer democratische bestuursvorm en volledige godsdienstvrijheid voor een ieder, maar dan hebben wij het niet over de invloed van de familie op dit punt.

Kortom een onderwerp dat aandacht verdient, hetgeen wij via een excursie naar het Teylers Museum in Haarlem en andere objecten nog verder vorm zullen geven.

Onderwerp: Het religieuze denken in de tijd van de Verlichting 17e en 18e eeuw.

 • 16 oktober 2015
  inleider: Kees Janse
  Inleiding over de Verlichting.
 • 30 oktober 2015
  inleider: Ton Brugman
  De katholieke wereld in die tijd.
 • 13 november 2015
  inleider: Jan Plugboer
  Hoe leefden de Protestanten in die tijd in Nederland.
 • 27 november 2015
  inleider: George Koopmans
  Kunstuitingen in die tijd. Muziek, architectuur, literatuur e.d.
 • 18 december 2015
  inleider: Piet de Wolf
  Drie revoluties in de tijd van de Verlichting.

Data: vrijdagmiddag 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, en 18 december
Tijd: 15 – 17 uur
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20