Aanmelden

Door drs. Hanneke Klinkert 

psalterGeloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Niet veel daarvan zullen na 3000 jaar nog gelezen worden en zelfs in een nieuw jasje gestoken. De Psalmen zijn nog steeds een inspiratiebron voor vele hedendaagse dichters. Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans opnieuw een cursus geven over nieuwe versies van de aloude psalmen maar ook over eigenzinnige gedichten die geënt zijn op de psalmen.

 

 

Wij zullen ‘Psalmen van nu’ lezen van o.a.
Imme Dros, Ron Elshout,
Eva Gerlach, Peter Ghyssaert,
Esther Jansma, Hester Knibbe,
Thomas Lieske, Hans Tentije,
Willem van Toorn, Marjoleine de Vos
en Leo Vroman.

In het najaar zullen we op excursie gaan naar Utrecht waar vanaf oktober een expositie geopend wordt over het Utrechts Psalter met 21 Psalmgedichten van eigentijdse dichters.

Data: donderdagmorgen 13 oktober,
10 november, 8 december 2016
12 januari, 9 februari, 9 maart,
(ev. 13 april) 2017

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel
Bijdrage: € 20 inclusief koffie / thee + reader