Door Henk Brandsma
Gouden Legenden

De Katholieke Kerk kent meer dan 12.000 Heiligen. Zij zijn gecanoniseerd (officieel vastgelegd) in de Acta Sanctorum, de meest uitvoerige verzameling van heiligen. De traditie van de heiligverklaring in de roomskatholieke kerk vindt zijn oorsprong bij de martelaren uit de eerste christentijd. Zij die hun leven offerden voor het geloof, werden daarvoor binnen hun geloofsgemeenschap geëerd. Aanvankelijk in kleine kring, waarna hun faam zich verspreidde. Totdat een bisschop de persoon in kwestie op een of andere manier als heilige aanmerkte.

Stap voor stap ontwikkelde zich een Romeinse procedure die in de dertiende eeuw uitmondde in een systeem van zalig- en heiligverklaring. Van de meeste heiligen is niet eens bekend of zij ooit officieel heilig zijn verklaard.

Zo is er in de loop der eeuwen een bonte verzameling godgewijde figuren ontstaan over wie de verhalen vaak al even kleurrijk zijn. Een aantal daarvan passeert in deze lezing de revue waarbij uw geloof danig op de proef zal worden gesteld. Daar zijn wij heilig van overtuigd!

Datum: donderdag 1 november 2018
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)