“Van herdersjongen tot koning” door Gösta Lodder.

Wij kennen allen de bijzondere verhalen rond de oudtestamentische figuur David. De reus Goliath, die door een eenvoudige herdersjongen gedood wordt, is daarvan wel het bekendste. Vele kunstenaars hebben de confrontatie tussen hen tot uitgangspunt genomen voor hun werk. Elke kunstenaar legt daarbij natuurlijk zijn eigen accenten en daarmee interpretaties.  Aan de toeschouwer is de taak deze beelden en taferelen een plaats te geven in het totaal van het verhaal.
Naast de hier genoemde heldendaad is een andere episode uit Davids leven een geliefd onderwerp voor beeldhouwers en schilders: de perikelen rond Bathseba. David laat zich, inmiddels koning, niet van zijn beste kant zien. Hij pikt de vrouw van een ander, Uriah, in, zorgt ervoor dat deze echtgenoot omkomt in de strijd en denkt op die manier geluk af te dwingen. Bovenstaande verhalen zullen de revue passeren tijdens de lezing. Vóór de pauze zal Davids leven zoveel mogelijk chronologisch in beeldmateriaal getoond worden. Na de pauze concentreren we ons op één specifiek zeventiende-eeuws schilderij. De interpretatie daarvan vormt de afsluiting van de lezing.

Datum: dinsdag 19 november 2019                       

Plaats: Dorpskerk
Tijd:     20 uur

Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)