Aanmelden
De synagogedienst op zaterdag ontrafeld

Allereerst komt de inrichting van de sjoel aan de orde. Vervolgens behandelen we de opbouw van de dienst. Belangrijke elementen zijn: het ochtendgebed, de lofprijzingen, het zeggen van psalmen, de geloofsbelijdenis, (het Shema) en het staand gebed, de Amidah. Het belangrijkste onderdeel is de lezing uit de Thora met de rituelen er omheen. Dan volgen doorgaans de derasja (de preek) en de afsluitende gebeden. Daarna komt de gemeente bijeen voor de kidoesj.

Er zijn vragen te over die een antwoord verdienen. Bijvoorbeeld: Wat is de rol van de rabbijn, wie mogen er een derasja houden? Waarom wordt er zingend uit de thora gelezen? Dit ‘layenen’ wordt toegelicht en er wordt een stukje gelayend.

In de loop der tijd zijn bepaalde gebruiken zo ingeburgerd dat ze een vaste plaats hebben gekregen. Dit zijn de ‘minhagiem’. Die kunnen dus plaatselijk verschillen. Het ene Hebreeuws is het andere niet; er zijn verschillende uitspraken mogelijk. In ons land neemt de sefardische uitspraak een steeds belangrijker plaats in, hoewel in sommige streng orthodoxe kringen de asjekanazische uitspraak nog immer gebezigd wordt. Kortom, vraag alles wat je altijd al had willen weten.

Datum: dinsdag 17 oktober 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)