Aanmelden

drs. Hanneke Klinkert

vromanGeloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Niet veel daarvan zullen na 3000 jaar nog gelezen worden en zelfs hertaald. De Psalmen zijn nog steeds een inspiratiebron voor vele hedendaagse dichters. Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans een cursus geven over nieuwe versies van de aloude psalmen maar ook over eigenzinnige gedichten die geënt zijn op de psalmen.

Wij zullen reflecties op de psalmen lezen van Anton Ent uit ‘Man van twee wegen’, eigentijdse versies van Karel Eykman uit ‘Een knipoog van u zou al helpen’, gedichten van Lloyd Haft, die God liever de Ziende noemt in ‘Ken u in mijn klacht’, van Leo Vroman gewijd aan wat hij ‘Systeem’ noemt, van Hester Knibbe, Rutger Kopland en Marjoleine de Vos die zinspelen op bekende psalmen en natuurlijk enkele vrije vertalingen van Huub Oosterhuis uit ‘150 psalmen vrij’.

Data:
donderdagmorgen
15 oktober,
12 november,
10 december 2015
14 januari,
11 februari,
10 maart,
(ev. 14 april) 2016

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel
Bijdrage: € 20 incl. koffie / thee en reader