vespersIn het seizoen 2016-2017 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, dit keer over het thema: de 7 Werken van Barmhartigheid. Elk vesper wordt een deskundige in een werk van barmhartigheid uitgenodigd. Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag in de vesper zullen worden gezongen. Voor eem liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum, meestal op zaterdag. De aanvangstijd is 17 uur.

De data en onderwerpen voor seizoen 2016 – 2017 zijn:

8 oktober: De hongerige voeden
12 november (met liedmiddag): De zieke verzorgen
24 december: kerstvesper De vreemdeling herbergen (aanvang 21 uur)
18 februari: De gevangene bezoeken
11 maart (met liedmiddag): De bedroefde troosten