In het seizoen 2014-2015 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, waarin Reddende engelen centraal zullen staan. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komen deze engelen voor, maar ook in het leven van vandaag komen we mensen tegen als boodschappers van God.

Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag in de vesper zullen worden gezongen.
Er wordt een kleine bijdrage van € 5,- gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum, meestal op zaterdag. De aanvangstijd is 17 uur. De data voor seizoen ’14-’15 zijn:

11 oktober  
15 november met liedmiddag
24 december kerstvesper
  aanvang 21 uur
7 februari met liedmiddag
7 maart  
23 mei Pinkstervesper