Oecumenische vespers m.m.v. het Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2019-2020 organiseert het Liturgiekoor weer oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum. Twee van deze vespers beginnen om 19 uur en worden gevolgd door een film:

op 19 oktober met liederen op teksten van Hildegard von Bingen en op Witte Donderdag 9 april met liederen op teksten van Bonhoeffer.
Op 24 december is de Kerstvesper, aanvang 21 uur.

De vesper op 15 februari wordt voorafgegaan door een Liedmiddag, waaraan ook meegewerkt zal worden door Jubilate o.l.v. Tom Berkhout. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen, die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.

Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

 

 

Oecumenische vesper en film over Hildegard von Bingen
met inleiding en nagesprek door Ds. Dick van Arkel

 Datum:           zaterdag 19 oktober 2019
Plaats:             Dorpskerk
19 uur:             vesper met liederen op teksten van Hildegard von
Bingen uit het Nieuw Liedfonds

20 uur:            film over Hildegard von Bingen

Hildegard von Bingen was componist, wetenschapper, dokter, schrijver, poëet, politica, eerste Duitse mystica, ecologisch activiste en benedictijner abdis. Een visionaire vrouw, haar tijd ver vooruit. Ze was de eerste componist die we kennen, de eerste vrouw die schreef over vrouwelijke seksualiteit en haar invloed op de holistische geneeskunst is nog steeds groeiende. Ze is één van de meest fascinerende geesten van de Europese geschiedenis. Leonardo Da Vinci en Dante noemden haar als één van hun grootste voorbeelden.

Hildegard, afkomstig uit een rijke Duitse familie, wordt op 8-jarige leeftijd voor haar opvoeding naar een Benedictijns vrouwenklooster gebracht. Ze leert Latijn maar krijgt ook lessen in de geneeskunst. Hildegard blijkt een uitmuntende leerling. Al op jonge leeftijd heeft Hildegard sterke visioenen die ze opschrijft. De officiële kerkelijke autoriteiten zijn eerst sceptisch, maar de paus verleent zijn steun en geeft haar toestemming deze openbaringen te publiceren. Dat is een keerpunt in Hildegards leven. Ze krijgt toestemming haar eigen klooster te stichten en verspreidt een revolutionaire en humanistische benadering van het geloof.

Hildegard werd met name bekend door haar ‘hoofdwerk’ Scivias, maar meer spreken haar poëtische gebedsteksten en haar muziek nog altijd tot ons.

 

Oecumenisch vesper met liederen op teksten van Bonhoeffer

voorganger: Bertus Stuifbergen

 Datum:           Witte Donderdag 9 april 2020
Plaats:             Dorpskerk

Tijd:                19 uur

20 uur film over Bonhoeffer