In het seizoen 2018-2019 organiseert het Liturgiekoor weer oecumenische vespers, dit keer rond het thema: Nieuw Begin. Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag waaraan meegewerkt zal worden door meerdere koren. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

De data voor seizoen 2018 – 2019 zijn:

20 oktober 2018 (met liedmiddag, voorproef van Kerst)
24 december 2018: Kerstvesper (aanvang 21 uur, zie ook nr. 27)
16 februari 2019 (met liedmiddag waaraan meer koren meewerken)
20 april 2019: Paaswake (aanvang 21.30 uur)