Aanmelden

Hanneke Klinkert – Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Dit jaar zal Neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans een cursus geven over het werk van de dichter/journalist Ed Hoornik (1910-1970) en theoloog/schrijver Dietrich Bonhoeffer (1906-1945).

hoornikHet werk van Hoornik was aanvankelijk sociaal-kritisch. Als jonge dichter maakt hij naam met zijn lange epische gedicht Mattheus, waaruit wij enkele fragmenten zullen lezen. Reeds voor de oorlog waarschuwde Hoornik tegen het nazisme, onder meer met het gedicht Pogrom. Zijn latere werk is sterk getekend door zijn ervaring als overlevende van concentratiekamp Dachau en heeft daarom vooral de confrontatie met de dood als thema. Meer dan vroeger komen motieven van schuld en dood, en vragen naar het bestaan van God naar voren in zijn werk. Naast gedichten schreef hij ook toneelstukken, romans en essays. De overlevende heet zijn schokkende roman uit 1968: wie ten dode was opgeschreven en toch een ‘overlevende’ is, wat moet hij hier, nu in nieuwe dreigingen en angsten? Is er ergens een symbool te vinden van een God die antwoord geeft?

bonhoefferBonhoeffer was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken. We zullen vanaf januari 2015 enkele gedichten lezen uit de bundels Door goede machten trouw en stil omgeven en Geborgen en getroost. In deze laatste bundel zijn alle gedichten en een aantal in het oog springende gebeden van Bonhoeffer bijeengebracht. Ze zijn geschreven óf in gevangenschap die zou uitlopen op zijn dood, óf in tijden van aanvechting voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog en gaan over zichzelf, zijn vrienden, zijn medegevangenen, de kerk en de toekomst. Behalve de gedichten en gebeden bevat deze bundel een korte verklaring van de gedichten waarin duidelijk wordt dat Bonhoeffer zowel in voor- als tegenspoed zijn geloof wilde doorgeven. “Alleen uit het onmogelijke kan de wereld vernieuwd worden; dit onmogelijke is Gods zegen.”

Data donderdag
2014 – 9 oktober, 13  november, 11 december
2015 – 8 januari,  12 februari, 12 maart
Tijd 9.30 – 11.30 uur
Plaats De Schakel
Bijdrage € 20,-  incl. koffie / thee, reader, overige kopieerkosten