Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Bijbelse figuren zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.

Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert opnieuw een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we op Bijbelse figuren geïnspireerde gedichten en liederen lezen van: Michel van der Plas en Maria de Groot.

Data: donderdagmorgen 11 oktober,
8 november,
13 december 2018,
10 januari: in De Schakel
14 februari: zaal 4 van de Maranathakerk
14 maart: zaal 4 van de Maranathakerk
(ev. 11 april) 2019

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel of de Dorpskerk
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)