In het seizoen 2017-2018 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, dit keer over het thema: Schepping en Herschepping.

Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag waaraan meegewerkt zal worden door meerdere koren.

Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

De data voor seizoen 2017 – 2018 zijn:

14 oktober 2017 (met liedmiddag)
24 december 2017: Kerstvesper (zie ook nr. 22, aanvang 21 uur)
17 februari 2018 (met liedmiddag)

De vesper van Goede Vrijdag vervalt. In plaats daarvan is er een Paaswake op zaterdag 31 maart om 21.30 uur in de Dorpskerk.