Aanmelden

organisatie: Karel Hennequin

(Dit onderdeel van het Theologisch Café is facultatief.)

Vertrek per bus om 08.30 uur vanaf de Pancratiuskerk.

Wij worden daar ontvangen door twee insiders n.l.

  • de oud-stadsarchivaris van Deventer van de PKN Deventer de Heer Clemens Hogenstijn;
  • de gastheer van de Lebuiniskerk de Heer Herman Koldewijn.

Het programma is als volgt:

  • Ontvangst in de Broederenkerk waar Heer Hogenstijn over Deventer in de Middeleeuwen ons het e.e.a. zal vertellen nadat wij een kopje koffie hebben gedronken.
  • Gezamenlijke lunch
  • Opsplitsen in twee groepen.

o Een groep krijgt een rondleiding van Herman Koldewijn in de Grote of Lebuiniskerk
o De andere groep kan een stadswandeling maken waarbij de Heer Hogenstijn het nodige zal vertellen.

Daarna wisselen de groepen, maar het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid de stad Deventer verder te bekijken.

Het bezoek aan het Geert Grote huis is die middag voor een ieder individueel mogelijk; daar zullen wij ook gezamenlijk thee/koffie of een wijntje/biertje drinken alvorens wij vertrekken.

Aankomst in Castricum om 18.30 uur.

Kosten inclusief busreis, lunch en bezoeken aan bovengenoemde objecten per persoon € 45 .

Op uiterlijk 3 oktober 2014 t.w. de datum van de eerste bijeenkomst van het Theologisch Café zal worden beslist of het aantal aanmeldingen voldoende is om de reis door te kunnen laten gaan. Wilt u zich tijdig aanmelden?

Personen die zich niet hebben aangemeld voor het Theologisch Café kunnen eveneens mee, mits er voldoende ruimte over is in de bus.