Aanmelden

7e editie. 6 verschillende inleiders

Thema: De gouden eeuwen van het Christendom (jaren 1200-1500).

fresco Louteringsberg van Dante in de Dom te Firenze

fresco Louteringsberg van Dante in de Dom te Firenze

Dit was een tijd, waarin het leven in het teken stond van het geloof: niet het ‘wereldse’, zoals tegenwoordig, maar het ‘goddelijke’ stond centraal. De mens was sterk gericht niet op het lichamelijke, maar op het geestelijke leven en op zijn sterfelijkheid met de vraag: wordt het hemel, hel of vagevuur?

De sociale verhoudingen waren totaal anders dan nu door het feodale stelsel. De adel, de grootgrondbezitters en ook de geestelijkheid hadden het voor het zeggen. De rest van de mensen werkte hoofdzakelijk in de landbouw in een “dienende” functie.

Kerken en kloosters waren er legio. Zelfs de universiteiten voortkomend uit kloosterscholen ontbraken niet – behalve in de Lage Landen, waar wij deel van uitmaakten.

Als je nu de abdijkerk in Egmond-Binnen binnen gaat, zie je daar een graftombe, die herinnert aan het feit dat vele Graven van Holland, hier destijds zijn begraven. Ook hierover zal het e.e.a. worden verteld. Onderwerpen als Gotiek, Moderne devotie, kloosterordes, pelgrimstochten, bedevaartplaatsen en het uiteindelijke verzet binnen en buiten de kerk tegen de rijkdom en macht van de kerk, zullen niet ontbreken.

Bij de lezingen wordt gebruik gemaakt van audiovisuele hulpmiddelen. Ook wordt muziek ten gehore gebracht.

De gezelligheid wordt niet vergeten; de inleiding duurt in de regel een uur, daarna is er een glas wijn o.i.d. We sluiten af met vragen en discussie over hetgeen naar voren gebracht is.

3 oktober 2014

Inleider: Ton Brugman
De situatie in West-Europa en de Lage Landen in de Middeleeuwen en “de mystiek” binnen de r.-k. gemeenschap in die tijd.

17 oktober 2014

Inleider: George Koopmans
Architectuur, schilderkunst en muziek in die tijd.

31 oktober 2014

Inleider: Kees Janse
Oude kerken kloosters in de Lage Landen.

14 november 2014

Inleider: Ruut Bouwens
Moderne devotie.

28 november 2014

Inleider: Jan Plugboer
Het mirakel van Amsterdam en de verdere doorwerking daarvan o.m. door de tot stand koming van vele kloosters.

12 december 2014

Inleider: Piet de Wolf
Verzet binnen en buiten de kerk tegen de rijkdom en macht van de Kerk in de 13e, 14e en 15e eeuw.
Data 3, 17 en 31  oktober, 14 en 28 november en 12 december
Tijd Vrijdagmiddagen 15-17 uur
Plaats Parochiecentrum Dorpsstraat 113
  1901 EK Castricum
Bijdrage € 20,–