Aanmelden
Door drs. Hanneke Klinkert-Koopmans.

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Niet veel daarvan zullen na 3000 jaar nog gelezen worden en zelfs in een nieuw jasje gestoken. De Psalmen zijn nog steeds een inspiratiebron voor vele hedendaagse dichters.

Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans opnieuw een cursus geven over de weerklank van de aloude psalmen in eigentijdse poëzie. Wij zullen op de psalmen geïnspireerde gedichten en liederen lezen van o.a. Imme Dros, Maria de Groot, Ramsey Nasr, Drs. P, Jan Willem Schulte Nordholt, M. Vasalis, Anne Vegter en Marjoleine de Vos.

Prof. Dr. Niek Schuman zal in het kader van deze cursus op zondag 4 maart om 15 uur in de Dorpskerk een lezing houden over Poëzie in het vierde Davidspsalter (Psalm 138-145). Hij zal uitleggen hoe in het psalter als geheel een kernmoment te vinden is bij Psalm 88/89 en 90, maar het hoofdaccent op de genoemde collectie ligt (m.n. Psalm 139!)

Data: donderdagmorgen 12 oktober, 9 november, 14 december 2017, 11 januari, 8 februari, 8 maart, (ev. 12 april) 2018
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel
Bijdrage: € 20 inclusief koffie/thee + reader