In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 16 september 2018 om 10 uur in de Maranathakerk
Oecumenische viering in de Vredesweek met als thema: Generaties voor vrede!

Maandag 24 december 2018 om 21 uur in de Dorpskerk.
Oecumenische Kerstvesper. Voorganger ds. Dick van Arkel.
Uitgevoerd wordt door het Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert met gastzangers het kerstoratorium ‘Nieuw Begin’ (tekst Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal). Dit oratorium voor koor, solisten, piano en viool vertelt het Kerstevangelie en verhaalt van het verlangen naar een ‘nieuw begin’ in onze wereld voor Kerst. De vioolpartij draagt daar op een geheel eigen wijze aan bij. Er zijn negen delen, en het oratorium begint en eindigt met vragen:
Hoe lang nog? Waar? Waarom? Wie?
Uit de diepte
Jou roep ik
in het holste van de nacht.

Zondag 20 januari 2019
Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Zaterdag 4 mei 2019
Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht