Op zondagmorgen …

Wekelijks zijn de meeste kerken op zondagmorgen open en heel wat gelovigen haasten zich om voor het begin van de dienst op tijd aanwezig te zijn.

Eenmaal per maand is er in Castricum een Oecumenische dienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom.

Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op die ochtend.
Om 10.00 uur beginnen we de bijeenkomst met een openingslied, daarna wordt er dikwijls een thema aangegeven waarmee we deze bijeenkkomst aan het werk gaan.

Dit alles wordt verzorgd door enkele eigen bezoekers die zich daar heel grondig op hebben voorbereid. Een aantal keren per seizoen wordt er ook een inleider van buiten gevraagd, dit is meestal iemand die goed thuis op een speciaal terrein. Na de inleiding over het onderwerp krijgen de aanwezigen de gelegenheid om met elkaar over het gehoorde in gesprek te gaan. Het kopje koffie ontbreekt daar niet bij.

Soms vertellen de bezoekers dat het gesprek in de kleine groepjes heel open en verrijkend is.

Voor het komende seizoen hebben we weer een afwisselend programma opgesteld.

Iedereen is van harte welkom, u mag het rustig een keer proberen. De bijeenkomsten worden gehouden:
meestal iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met mei in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2018 – 2019
zondag 9 september,
21 oktober,
11 november,
16 december,
13 januari,
10 februari,
10 maart,
14 april en
12 mei

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413