De Oecumenische Leerdiensten, voortgekomen uit de werkgroep oecumene, worden sinds begin 1971 gehouden. De groep die er mee bezig is, bestaat nog steeds uit ongeveer 35 personen.

De diensten worden door wisselende groepjes voorbereid.

Er is veel vrijheid ten aanzien van onderwerp en invulling.

Lering en discussie staan centraal. Ook wordt zo nu en dan deskundigheid van buiten aangetrokken.

De groep (en de diensten) zijn open voor iedereen, al of niet lid van een kerkgenootschap. De bijeenkomsten worden gehouden:

Meestal op de tweede zondag van de maand, van september tot en met mei in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur.


 

Programma 2016-2017:

  • 11/9 bijwonen van een dienst in de Remonstrantse kerk in Alkmaar
  • 2/10 geschiedenis van het Christendom; de Grieks Orthodoxe kerk
  • 13/11 wetenschap en religie
  • 11/12 in verwachting van Kerstmis; gedichten door Hanneke Klinkert
  • 8/1:¬†De bijeenkomst van 08 januari is verplaatst naar 15 januari 2017.
  • 15/1zwaartekrachtsgolven / Gods glimlach?
  • 12/2 dienst met Ds. Dick van Arkel
  • 12/3 Erasmusherdenking na 500 jaar
  • 9/4 gelijkenissen
  • 14/5 “Het Oerboek van de mens”; de evolutie en de bijbel

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:

Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413