In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 24 december 2016 Oecumenische Kerstvesper
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 21 uur

Zondag 15 januari 2017 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 10 uur

Zondag 9 april 2017 Oecumenische viering Palmpasen: GAAT NIET DOOR
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 19 uur

Donderdag 4 mei 2017 Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 18.15 uur