In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 september 2017 Oecumenische viering in de Vredesweek
Plaats: Nieuw-Geesterhage
Tijd: 10 uur

Zondag 24 december 2017 Oecumenische Kerstvesper
Het Kerstverhaal in woorden, beelden en liederen

Het Kerstoratorium ‘Licht voor de wereld‘ (2016) van Dirk Zwart met liedteksten van Ria Borkent wordt uitgevoerd door het Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert met gastzangers.

Plaats: Dorpskerk (zie ook nr. 4 in dit boekje)
Tijd: 21 uur
Voorganger Ds. Dick van Arkel

Zondag 21 januari 2018 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 10 uur

Vrijdag 4 mei 2018 Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 18.15 uur