Op zondagmorgen …

Het is ruim 45 jaar geleden dat enkele leden van verschillende Castricumse Kerken samen spraken over een regelmatige bijeenkomst in oecumenisch verband.
In januari 1971 was de eerste bijeenkomst op zondagmorgen. Er ging een uitnodiging naar allen die zich hadden opgegeven, maar ook naar mensen van wie men verwachtte dat ze belangstelling zouden hebben voor oecumene. De opkomst was boven verwachting groot, de aula van de Henricus-Mavo was ruim gevuld.

De invulling van de eerste dienst bestond uit een inleiding van Ds. De Geeter over “ZONDE”. Na de uiteenzetting over het thema werden de aanwezigen in kleine groepjes verdeeld om aan de hand van enkele vragen met elkaar in gesprek te gaan. Onder het genot van een kopje koffie kwam de discussie op gang.
Eigenlijk is deze vorm: een inleiding met daarna een gesprek in kleine kring, nog steeds de vorm van veel bijeenkomsten. Nog altijd komen maandelijks ongeveer 25 leden bijeen, sommigen zijn vanaf de oprichting lid, maar er sluiten zich nog steeds nieuwe leden aan.
Bijbel, kerk en maatschappij zijn meestal heel gewilde onderwerpen. Soms komt er een inleider van buiten de kring, wat soms verrassende specialismen oplevert.

Voor het komende seizoen hebben we weer een programma opgesteld.
Iedereen is van harte welkom, u mag het rustig een keer proberen.

De bijeenkomsten worden meestal gehouden:
iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met
mei in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2017 – 2018

10 september Bezoek aan ’t Huis Lioba, Egmond-Binnen
08 oktober Poëzie van Bonhoeffer door Hanneke Klinkert
12 november Inleiding over Zwingli door de dr. Wilken Veen
17 december Dienst verzorgd door eigen leden
14 januari Boekbespreking: Tomas Halik, Geduld met God:
11 februari Boekbespreking: Charlotte Rørth, De dag dat ik Jezus ontmoette
11 maart Dienst met Maas Beitler; verzorgd door eigen leden
08 april Boekbespreking: M. du Satoy, Wat wij niet kunnen weten
13 mei Dienst verzorgd door eigen leden

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413