Deze lezing zal in het teken staan van het leven en werk van de Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855), een religieus schrijver die met onder meer Of/Of (1843), Het begrip Angst (1844), Afsluitend Onwetenschappelijk Naschrift bij Filosofische fragmenten (1846), De Ziekte tot de Dood (1849) en Oefening in christendom (1850) een diepgaande invloed op het filosofisch, theologisch en religieus denken van de twintigste eeuw heeft uitgeoefend.

De lezing beoogt allereerst een inleiding te geven in de opbouw van Kierkegaards oeuvre, terugkerende thema’s daarin zoals ‘zelfwording’ en centrale begrippen zoals ‘het esthetische’, ‘het ethische’, ‘religiositeit A’ en ‘religiositeit B’, maar ook ‘vertwijfeling’, ‘angst’ en ‘zonde’. Vervolgens staan we stil bij de relevantie van Kierkegaards oeuvre voor onze tijd en de betekenis van Kierkegaards existentiële benadering binnen de theologie en de religie van zijn tijd. Tot slot overwegen we de relevantie van Kierkegaards gezichtspunten voor ons allen. We zullen enkele geestige en gepassioneerde passages uit diverse geschriften van Kierkegaard lezen, waardoor u, zo hoop ik, intellectueel, spiritueel en literair in de beste zin van het woord zult worden gesticht, aan het einde van de avond de zaal in allerlei opzichten warmer zult verlaten dan u arriveerde en de sterke neiging zult voelen een boek van Kierkegaard te willen lezen.

Datum: dinsdag 21 mei 2019 Plaats: Dorpskerk
Tijd: 20 uur Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)