In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 22 september 2019 om 10 uur in Nieuw Geesterhage Oecumenische viering in de Vredesweek met als thema:
‘Vrede verbindt over grenzen.’

Zondag 19 januari 2020 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Maandag 4 mei 2020 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht