Aanmelden

vespersIn het seizoen 2015-2016 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, dit keer over het thema: Psalmen van alle tijden. Zowel oude als nieuwe psalmberijmingen/-bewerkingen zullen dan gezongen worden, zoals die van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, maar ook de Hallel-psalmen van Karel Deurloo, Sytze de Vries, en Willem Vogel en de vrije psalmen van Huub Oosterhuis.

Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag in de vesper zullen worden gezongen.

Er wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers is
welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl
Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum, meestal op zaterdag. De aanvangstijd is 17 uur.

De data voor seizoen 2015 – 2016 zijn:

19 september: Vredesvesper (zie ook nr. 16); voorganger Dick van Arkel.
3 oktober: met liedmiddag; voorganger Jarek Kubacki.
7 november: voorganger Pieter Oussoren.
24 december: kerstvesper (aanvang 21 uur); voorganger: Dick van Arkel.
20 februari: met liedmiddag; voorganger Simon Zuidema.
14 mei: Pinkstervesper; pastor Wim Nieuwenhuis.