Aanmelden

Door prof. dr. Bart Koet*

barmhartigheidPaus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen tot een jaar van barmhartigheid. In een wereld vol spanningen, angsten, ja, zelfs oorlog en allerlei soorten geweld is dit een heel ander geluid.

Is het jaar van barmhartigheid alleen maar voor katholieken? We hopen van niet. Nadenken over barmhartigheid is misschien oecumenisch wel veel belangrijker dan kijken naar theologische en kerkelijke verschillen.

Bart Koet zal de Bijbelse visie op barmhartigheid met ons bekijken. In een lezing voorzien van beelden zal hij met ons nadenken over de Bijbelse wortels van het Nederlandse woord barmhartigheid. Dat woord is niet direct een woord uit de spreektaal en het is eigenlijk ook geen woord uit de Hebreeuwse Bijbel. Barmhartigheid is een vrij letterlijke vertaling van het Latijnse misericors. Wie misericors is, heeft hart (cor) voor de arme (miser). Het woord misericors wordt in de Latijnse Bijbel gebruikt voor allerlei woorden die op een of andere manier Gods zorg voor de mens uitdrukken. Het kan een vertaling zijn van zijn trouw, zijn genade en van een woord dat in het Hebreeuws op een heel bijzondere manier Gods liefde laat zien, zijn rachamiem. Dat woord is verwant aan onderbuik en moederschoot. Het wordt een beeld van Gods medelijden met de mens. God heeft, als het ware, pijn in zijn buik als hij hem ziet lijden. Barmhartigheid lijkt geen woord van 2016, maar misschien als we met elkaar nadenken vinden we wel nieuwe woorden. Belangrijkste is echter dat we ons laten inspireren tot een open hart, open oren, misschien wel dat we samen een nieuw woord vinden: warmhartigheid?.

Datum: donderdag 22 september 2016 Vredesweek
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

*Bart Koet is hoogleraar Nieuwe Testament van de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg.