Aanmelden

heel_de_mensEen paar jaar geleden schreef Ko Schuurmans samen met Marianne Uijlings-Schuurmans het boekje Heel de mens! – Christendom en schoolontwikkeling. De titel van het boek verwijst naar de mensvisie van de theoloog/psycholoog Han Fortman (1912-1970). In dit boekje presenteren zij een profiel voor scholen die zich sterk willen maken voor talentontwikkeling, gerechtigheid, solidariteit en duurzaamheid vanuit een duidelijke christelijke identiteit en zich daarmee willen profileren in hun omgeving. Is daar nog behoefte aan?

Heeft het zin met zo’n profiel aan te komen terwijl de kerken op hun retour zijn en bovendien dikwijls slechts negatief in de media naar voren komen? Los van al die negatieve publiciteit, van kerkverlating, secularisatie en verdamping van de christelijke identiteit van veel scholen zijn de schrijvers van mening dat het toch zinvol is om terug te gaan naar onze bronnen. Ko Schuurmans wil daarover allen die geïnteresseerd zijn in en/of betrokken bij het christelijk onderwijs vertellen aan de hand van bovengenoemd boekje en inspireren om werk te maken van die bijbelse normen en waarden.

Marianne Uijlings-Schuurmans werkte als docente bij de opleiding leraren basisonderwijs, publiceerde veel over schoolprofilering en schreef voor de PK Castricum Leven vanuit de kracht van een droom.

Ko Schuurmans is gepensioneerd RK pastor, werkte in het voortgezet onderwijs en gaf les aan studenten theologie

Datum dinsdag 30 september 2014
Tijd 20.00 uur
Plaats Maranathakerk
Bijdrage € 3,–