Harpiste Regina Ederveen geeft een concertvoorstelling over herdersjongen en Koning David*.

Daarbij laat zij op haar gouden harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes: klassiek, Joods en modern. Ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van David horen. Afwisselend met de muziek leest Regina teksten voor, onder meer uit de Bijbel over David in een hedendaagse vertaling, maar ook eigen teksten waarin Joodse ‘Witzen’ zijn verweven. Verrassende visuele elementen, zoals schilderijen van Krijnie Wolff, ondersteunen het geheel. Deze middag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Castricum in samenwerking met de provinciale werkgroep Kerk & Israël in Noord-Holland.

Datum:           Israëlzondag 6 oktober 2019

Plaats:            Dorpskerk

Tijd:                16 uur

Vrije bijdrage na afloop

*Davids geschiedenis is beschreven in de Bijbelboeken Samuël, Koningen en Kronieken. De Psalmen vormen een verzameling van 150 poëtische teksten van verschillende aard en herkomst. Daarin staan diverse psalmverzamelingen op naam van David (bijv. 3-41, 42-72).