Op zondagmorgen …
Eenmaal per maand is er in Castricum om 10 uur een Oecumenische dienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom. Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op die ochtend.

Kortgeleden dronken we, met een groepje vaste bezoekers van de Oecumenische Leerdiensten, koffie op zondagmorgen.
In de zomer stoppen de maandelijkse leerdiensten en daarvoor in de plaats wordt er op de vaste zondag bij één van de deelnemers thuis een kopje koffie geschonken. We waren met z’n twaalven.
Het gesprek ging over koetjes en kalfjes en in dit geval over het oppassen van een poes, een interessant verhaal, af en toe zelfs komisch.
Hoe het gesprek soms een wending neemt is moeilijk te achterhalen en ook niet altijd noodzakelijk, ik ontdekte dat we van het poezenverhaal overgestapt waren in een kringgesprek over God en Godsbeleving.
Edward Schillebeeckx kwam ter sprake en een boekje, waarin de bekende theoloog God, de Levende noemt. Dit wordt vast een thema om in het komende seizoen uit te diepen. Ieder die graag een ochtend wil meemaken is van harte welkom.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2019 – 2020

zondag 8 september, 20 oktober, 10 november, 15 december,
12 januari, 9 februari, 8 maart, 19 april en 10 mei

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:

Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413