Aanmelden

Een kerk kan een plek zijn om op adem te komen, een plaats van verstilling waar ruimte is voor geloof, twijfel en tal van gevoelens.

We spelen met het plan om vanaf januari 2015 korte Meditatieve Stiltevieringen te houden met een afwisseling van tekst, zang, gebed en stilte. Ds. Johan Maat, emeritus-predikant, die sinds kort in Castricum woont, heeft ervaring met dergelijke vieringen in de Vredeskerk in Rotterdam en is van harte bereid om met anderen samen te bekijken of zoiets in Castricum mogelijk is.

Wie interesse heeft, kan dat laten weten via het aanmeldingsformulier achter in dit boekje of bij info@rvkcastricum.nl of www.rvkcastricum.nl