Met lezing over Marc Chagall door Ds. Dick van Arkel Marc Chagall, de schilder, over het lijden en de liefde.

Gaat het over Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel, die voor deze joodse kunstenaar de rijkste poëtische bron vormt. Hij ontwikkelde een heel eigen stijl en interpretatie van de Bijbelverhalen.

Marc Chagall (1887-1985) deelde het bittere lot van de joden in de 20e eeuw, maar verloor in zijn kunstwerken geen moment de zin van liefdespaartjes, circusscènes, maanlichtovergoten landschappen en minnaars uit het oog.

Zijn werk bij het bijbelboek ‘lied der liederen’ (Hooglied) vormt daarvan een hoogtepunt. Omdat vanouds het Hooglied de feestrol is die gelezen wordt bij het joodse Paasfeest (Pesach), verdiepen we ons aan het begin van de Goede Week en in de nabijheid van het joodse en christelijke Paasfeest in deze leeswijzer van Chagall bij het Hooglied.

Chagall las het Hooglied met heel andere ogen dan de rabbijnen en christenen. Voor de joodse schilder Marc Chagall (18871985) stond de liefde in elk opzicht centraal in zijn leven. Hij maakte voor het Franse nationaal museum Message Biblique in Nice vijf schilderijen bij het bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn visie op de liefde heeft weergegeven.

Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden, waaraan hij ‘slechts’ kleur diende te geven. ‘Dromen’ noemde Chagall zijn schilderijen vaak: “Ik heb de bijbel gedroomd”. Pablo Picasso, vriend van Chagall, doelt waarschijnlijk op deze innerlijke beelden bij Chagall wanneer hij zegt: “Als Chagall schildert, weet je niet of hij slaapt of wakker is. Hij moet ergens in zijn hoofd een engel hebben.” Zijn collega joodse kunstenaar Lissitzky schreef: “…, zijn werk was als een wieg getooid met een mooie hemel geborduurd met vliegen en vlinders, waarin een kind plotseling wakker wordt in een met zonlicht bestoven omgeving.”

Datum: zondag 14 april 2019
Tijd: vesperviering 19.00 uur, lezing 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)