Aanmelden

Door prof. dr. Hans van Weenen.

pancratiusCastricum is een heel oud dorp. De St. Pancratiuskerk stond oorspronkelijk in het dorpscentrum. Als tufstenen Romaanse kerk werd hij gebouwd in de 11e eeuw. De kerktoren is er eeuwen later, in de 16e eeuw, tegenaan gebouwd. Over het ontstaan van Castricum in de tijd daarvoor, de vroege middeleeuwen (500 – 1000 n.Chr.) is niet veel bekend. Er zijn slechts enkele schriftelijke bronnen bewaard gebleven die teruggaan op de 10e eeuw n.Chr. De graaf van Holland schonk toen land in Castricum aan de abdij van Egmond. Maar wat was Castricum in die tijd? Wat was de oorsprong van het dorp? Wie heeft de kerk gesticht? En waarom op die plek waar hij nu, duizend jaar later, nog steeds staat? Wat weten we van de omgeving van de kerk? Waarom koos men St. Pancratius als patroon? Wat is er van deze heilige en zijn verering bekend? Kortom, vragen te over, terwijl er eigenlijk maar drie bronnen als basis kunnen dienen voor het formuleren van een begin van een antwoord. Dat zijn de schenkingsacte die wijst naar de 10e eeuw; het tufstenen schip van de kerk; en de patroonheilige St. Pancratius. Met die bronnen als uitgangspunt deed Hans van Weenen in de afgelopen 5 jaar onderzoek, om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van ons dorp: de oorsprong van Castricum.

Datum: donderdag 11 mei 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Pancratiuskerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)