bijeenkomsten in De Kern, Overtoom 15 Castricum op:

140930 oecumenische leerdiensten castricum 2014-201530092014

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413