Bijeenkomsten in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur op:

  • 13 september 2015 Bijwonen van een dienst in de Abdij v. Egmond
  • 4 oktober 2015 Inleiding door Ruut Bouwens over de Moderne Devotie
  • 8 november 2015 Thema: God in reparatie
  • 13 december 2015 Kerstfeest met een verhaal
  • 10 januari 2016 Inleiding dr. A.R. de Monchy over Geschiedenis van het schrift
  • 7 februari 2016 ‘Zij altijd soms’ een boek van Ton Lathouwers Vrouwelijk gestalten van compassie
  • 13 maart 2016 Inleiding door ds. Dick van Arkel
  • 10 april 2016 thema nog niet bekend
  • 8 mei 2016 Feestelijke invulling van het 9e lustrum van de leerdiensten

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434;
dhr. W. v. Zanten, tel. 654413