In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen.

Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte.

U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 21 september 2014 oecumenische viering Vredesweek
Voorganger: Wim Nieuwenhuis (voorganger EG)
Plaats: Geesterhage
Tijd: 16 uur

Dinsdag 24 december 2014 , 21 uur, Dorpskerk, oecumenische kerstvesper.
Zie ook nr. 7 in dit programma.

Zondag 18 januari 2015 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor Eenheid
Plaats: Pancratiuskerk
Tijd: 16 uur

Maandag 4 mei, 18.15, Dorpskerk, Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht.