In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 19  september 2015 oecumenische Vredesvesper

m.m.v. Liturgiekoor met gastzangers (zie ook nr. 2 in dit boekje)

Plaats: Dorpskerk

Tijd: 17 uur Na afloop maaltijd in De Schakel , naast de Dorpskerk

Wij zorgen voor soep, neemt u brood mee?

 

Donderdag 24 december 2015 oecumenische Kerstvesper

Plaats: Dorpskerk (zie ook nr. 2 in dit boekje)

Tijd: 21 uur

 

Zondag 17 januari 2016 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid

Plaats: Pancratiuskerk

Tijd: 16 uur Na afloop maaltijd in het Parochiehuis, naast de Pancratiuskerk. Wij zorgen voor soep, neemt u brood mee?

Zondag 20 maart 2016 Oecumenische viering Palmpasen

Plaats: Dorpskerk
Tijd: 19 uur

 

Woensdag 4 mei 2016 Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht

Plaats: Dorpskerk

Tijd: 18.15 uur