Hadewijch is een compositie van Heleen van Els uit 2015 voor koor, viool, accordeon, contrabas en slagwerk. Het is gebaseerd op vijf gedichten van Hadewijch.

We weten weinig over wie Hadewijch was. Zij leefde in de 13e eeuw en was ongetwijfeld van goede afkomst.
Als dichteres en mystica was zij zowel met Latijnse theologische teksten als met de traditie van minneliederen vertrouwd. Voor een vrouw was dat in die tijd op zich al uitzonderlijk. Haar talenkennis getuigt van grote eruditie. Naast het Diets beheerste zij ook het Frans en Latijn. Het beeld dat van Hadewijch bestaat, is vooral dat van een persoon die in denken en handelen zelfbewust en onafhankelijk was.

Inmiddels zijn zo’n 20 van de 45 gedichten (of liever: liederen) door musicoloog L.P.Grijp herleid tot melodieën van troubadours; enkele zijn gregoriaans.

Heleen van Els heeft gedichten gekozen waarvan de muziek nog niet ontdekt is en die op muziek gezet. Haar voorkeur ging uit naar rondelen (=dansliederen) waarbij ze volksmuziek als stijl koos, omdat die immers uit oude tijden is gevormd en ook refereert aan oude dansstijlen. De liederen worden in het Middelnederlands gezongen.

Datum: zondag 10 maart 2019
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)