Een leerhuis bij het scheppingsverhaal

De essentie van het leerhuis, zoals dat voortkomt uit de Joodse traditie, is met elkaar om de tafel rond de Schrift. Samen met de vinger bij de Bijbeltekst, heel nauwkeurig lezen, nadenkend en pratend over wat er in de tekst nu precies gezegd wil worden.

Veel gezichtspunten komen tot leven door de tekst van het scheppingsverhaal vanuit het Hebreeuws te lezen en te vergelijken met de scheppingsmythen van de Babyloniërs of de filosofie van de oude Grieken.
Door te luisteren naar de vroege en latere rabbijnen krijgen we inzicht in hoe het Bijbelse scheppingsverhaal ons een handvat aanreikt voor de ontwikkeling en vormgeving van het menselijk leven op aarde.

In twee uur wordt de Bijbeltekst gelezen in een vertaling die dicht bij de Hebreeuwse Bijbeltekst staat met uitleggende kanttekeningen of commentaar van de rabbijnen. Hoe verhoudt zich dit oude, Bijbelse verhaal tot de (post-)moderne verhalen van onze tijd? De leerhuisbijeenkomsten worden gehouden op

Datum: dinsdagmiddag 5, 12, 19 en 26 maart 2019
Plaats: Parochiecentrum
Tijd: 14.00-16.00 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)