Aanmelden

pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, ds. Dick van Arkel en drs. Wim Nieuwenhuis

De missionaire kerk

Er lijkt een nieuw modewoord in christelijk Nederland op te duiken. Hele artikelen worden eraan besteed. Boeken erover gaan als zoete broodjes over de toonbanken van de christelijke boekwinkels. Veel kerken storten er zich met noodzakelijke commissies en werkgroepen bovenop.

De grootste protestantse kerk in Nederland, de PKN, is al jarenlang bezig om het in de regio’s te promoten: de missionaire kerk, de missionaire gemeente, missionair werk.
Missionair werk ook vanuit de R.K. bisdommen gepromoot en speerpunt van beleid binnen de PKN is blijkens persberichten bedoeld om een einde te maken aan de leegloop van kerken. Met een nieuwe campagne willen kerken op verschillende manieren nieuwe gelovigen bereiken.

Lukt dat? En: hoe kijken we in onze Castricumse kerken aan tegen ‘Missionair kerk-zijn’? Is dat bij ons ook aandachtspunt van beleid en wat merken we er van?

Vanuit de drie Castricumse kerken tonen pastoor Kaleab (R.K. parochie de Goede Herder), ds. Dick van Arkel (predikant Protestantse Kerk Castricum) en drs. Wim Nieuwenhuis (Evangelie Gemeente Castricum) ons een blik in de ‘kerkelijke keukens’ van Castricum en gaan daarover met ons in gesprek.

Datum: donderdag 28 april 2016
Tijd: 20 uur
Plaats: Pancratiuskerk
Bijdrage: € 3 incl. koffie / thee