Aanmelden

ds. Dick van Arkel
Een verhaal van hoop

Rond Pinksteren 2015 zal in de Protestantse Kerk van Castricum de musical Ruth worden uitgevoerd.

Rondom deze musical zullen ook andere activiteiten bij het bijbelverhaal van Ruth een plaats krijgen zoals kerkdiensten, bijbelleerhuis en kunst.

In dit kader staat ook déze leer- en gesprekskring: Ruth, een verhaal van hoop. Een verhaal van het gewone leven: van alledaagse mensen die honger hebben, vreugde kennen en verdriet, elkaar beminnen en begraven. Een verhaal waarin we ons eigen kleine en breekbare leven herkennen.

Ingeklemd tussen twee monumentale boekwerken staat in onze bijbelindeling dit kleine, vriendelijk en schijnbaar simpel boekje dat eigenlijk nauwelijks meetelt. Je leest er haast overheen als je de bijbel doorleest. Het zijn slechts vier tere bladzijden tussen het lawaaierige verhaal van de Richteren met Simson, de krachtpatser, als climax en het altijd weer indrukwekkende epos over Saul en David. Daartussenin een boekje waarin vrouwen de hoofdrol spelen en waarin de enige man in het verhaal meewerkend voorwerp is. Het boek lijkt op het eerste gezicht haast een streekroman die eindigt met een baby, kraaiend op oma’s schoot.

Toch kent het verhaal vele lagen en glanst het als een parel van hebreeuwse vertelkunst in de bijbel.

Data Dinsdagavonden: 21 en 28 april, 12 en 19 mei 2015
Tijd 20.00-22.00 uur
Plaats Maranathakerk
Bijdrage €12.50
Gespreksleiding ds. Dick van Arkel