Aanmelden
Een leerhuis bij (het begin van) het Bijbelboek Exodus door ds. Dick van Arkel.

Met elkaar om de tafel rond de Schrift, dat is de essentie van het leerhuis zoals dat voortkomt uit de Joodse traditie. Samen heel nauwkeurig de Bijbeltekst lezen, nadenkend en pratend over wat er in de tekst nu precies gezegd wil worden.

In twee uur wordt de Bijbeltekst gelezen in een vertaling die dicht bij de Hebreeuwse Bijbeltekst staat met enkele uitleggende kanttekeningen of commentaar van de rabbijnen.

Hoe verliep de weg van de bevrijding van het volk Israël uit het slavenhuis Mitsrajiem (=Egypte dat ‘nauw land’ betekent) naar het land van belofte?

Het is het verhaal dat zo centraal staat in de hele Tenach, ons Oude Testament, en is dus van cruciaal belang. Deze bevrijding was een lang proces en de weerstand ertegen was groot. Deze geschiedenis is in het Jodendom symbool geworden voor alle situaties van benauwdheid. (Exodus 15:20-21)

Wat leren deze verhalen ons over onze eigen bevrijding uit moderne ‘slavernij’, uit ‘benauwdheid’ om te komen tot ‘vrijheid van leven’?

Data: dinsdagen 16 januari en 6 februari 2018
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)