Aanmelden

Prof. Anton Wessels

Vincent van Gogh is enkele jaren predikant en evangelist geweest. Maar ook nadat hij zijn roeping als schilder gevolgd had, is hij evangelist gebleven.

Prof. Wessels onderzocht de mogelijkheid om een Van Gogh-Bijbel samen te stellen. Voor schilders als Rembrandt en Marc Chagall ligt dat voor de hand omdat zij beiden talloze illustraties bij de Bijbel hebben gemaakt. Maar voor Van Gogh is dat niet zo vanzelfsprekend omdat hij slechts enkele voorstellingen heeft gemaakt die men Bijbelse illustraties kan noemen, zoals ‘De barmhartige Samaritaan‘, ‘De opwekking van Lazarus‘ en ‘De Pietà‘ (‘Maria met de dode Jezus op haar schoot’).

Het was Vincent in zijn werk om iets anders en meer te doen. Hij wilde niet de Bijbel illustreren doch in zijn kunst uitdrukking geven aan ‘het geloofsleven, waarvan de Bijbel getuigt’.

In deze lezing wordt ‘Het Evangelie volgens Vincent van Gogh’ gepresenteerd aan de hand van drie aan hemzelf ontleende thema’s: Droefheid en blijdschap, Duisternis en Licht en De kunst van het leven die ook de onderverdeling van het boek vormen.

De afbeeldingen, tekeningen en schilderijen zijn te voorzien van uitleg. Soms zijn ze in verband te brengen met teksten uit de Bijbel, maar Vincent geeft ook zijn eigen tekst en uitleg.

Het evangelie volgens Vincent van Gogh toont aan hoezeer Van Gogh in gesprek is geweest met en geïnspireerd werd door zijn ‘medepelgrims op weg’. Professor dr. Anton Wessels is emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap VU en schreef Het Evangelie volgens Vincent van Gogh, Kampen, 2009.

Datum 17 februari 2015
Tijd 20 uur
Plaats Maranathakerk
Bijdrage € 3,-