Aanmelden

Van Jan van Eyck tot Hiëronymus Bosch

In de vijftiende eeuw, toen in Italië de Renaissance ontstond, brak er ook een grote bloei aan voor de kunst in de Nederlanden. Zoals de meeste kunst toen, was ook de Vlaamse schilderkunst geworteld in het middeleeuwse geloof en grotendeels gewijd aan scènes uit het leven van Christus en de heiligen. Maar de schilders van toen beleefden een geweldige en ongekende vreugde aan de dingen in hun tastbare werkelijkheid: de materie, de structuur en de kleur van de zichtbare wereld. Hiertoe brachten zij een nieuwe werkwijze tot ontwikkeling. Zij schilderden in olieverf en voerden deze techniek op tot een duizelingwekkende volmaaktheid. Door schitterende effecten van licht en atmosfeer te combineren met stralende kleurnuances, wisten de Vlaamse meesters hun landschappen tot nieuw leven te wekken.

lamgodsZo registreert Jan van Eyck, de schilder van het Gentse altaarstuk Het Lam Gods, met uiterste precisie elk detail.
Naast van Eyck komen Rogier van der Weyden, Dirk Bouts en Hans Memling ter sprake. Zij zijn de schilders van schone landschappen en schone kunst. Zo niet Hiëronymus Bosch.

Jeroen Bosch is een van de meest intrigerende en raadselachtige schilders ter wereld. Evenals zijn collega-schilders was hij een hartstochtelijk religieus schilder. Maar zijn schilderijen onthullen, in tegenstelling tot de hunne, de duistere spanning van vrees en pessimisme, die vaak de onderstroom vormde van de serene vroomheid van die eeuw.

Met een ongeëvenaarde verbeeldingskracht schildert hij landschappen vol duivelse monsters, zoals in zijn Drieluik met de hooiwagen.

hooiwagenDaarin laat hij zien dat de wereld een krankzinnige wereld is, vol hebzucht en geweld, waarin de mens in zijn bestaan wordt bedreigd, voornamelijk door eigen toedoen. Met zijn koortsige verbeelding inspireerde hij ook schilders die na hem kwamen zoals Pieter Bruegel.

 

 

Datum: dinsdag 17 januari 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)