Aanmelden

prof.dr. Anton Wessels

wesselsEr bestaat grote verwantschap tussen de drie godsdiensten die hun afstamming terugvoeren op Abraham de vader van alle gelovigen.
Er wordt wel van een Abrahamitische oecumene gesproken.

Tegelijkertijd is er een smartelijke geschiedenis van conflicten tussen christenen én joden, gevoed door een godsdienstig gefundeerd anti-semitisme met onuitsprekelijk dieptepunt van de Holocaust. Vooral vanaf 11 september 2001, en nu de activiteiten van de ‘Islamitische staat’ staat de gewelddadige islam in het middelpunt van de aandacht. Sommigen zien de oorzaak liggen in de ‘Heilige Boeken’ zelf en doen een oproep om met name de Koran te verbieden.

Anton Wessels is ervan overtuigd dat in de drie boeken: het Oude Testament of de Tenak, het Nieuwe Testament (samen de Bijbel) en de Koran niet de oorzaak ervan ligt, maar de oplossing.

In het begin van WO II publiceerde de bekende theoloog K.H. Miskotte zijn Bijbels ABC. Hij wilde de ‘gemeente’ die taal opnieuw bijbrengen, ons opvoeden, bemoedigen om zo ‘betere weerstand’ te kunnen bieden tegen de ‘vreemde taal’ met onreine lippen gesproken taal van de ‘nazi’s’, die overigens ook in onze tijd in Europa en in ons eigen land opnieuw wordt vernomen.

Daar wil hij in drie lezingen bij stil staan.

Data: donderdagavond 4, 18 en 25 februari 2016
Tijd: 20 – 22 uur

4 februari: Wat is het abc van de Bijbel én de Koran dat ons kan helpen beter weerstand te bieden tegen de ‘vreemde taal’ van geld en geweld?

18 februari: Relatie godsdienst en politiek volgens Bijbel en Koran.

25 februari: Jezus in de Koran en Mohammed in de Bijbel?

Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 10