Aanmelden

ds. Wim Nieuwenhuis
Jethro de schoonvader van (Mozes, …), gezien vanuit de Rabbijnse traditie“.

Als ontvanger van de Thora op de Sinai, is Mozes de belangrijk(st)e profeet van het volk Israël.

Wie kan en mag als mens hem corrigeren in zijn leiderschap? Niet zijn mede-familieleden (Aaron en Miriam) of leden/leiders van het volk. Alleen de (ex)heiden Jethro.

Jethro neemt dan ook een bijzondere plek in de rabbijnse traditie: zijn naam, eigenschappen en posities worden verbonden aan vele situaties en personen: als groot adviseur van de Pharao tot en met Mozes, als tegenbeeld van de eeuwige strijd tegen Amalek, als heidense bekeerling tot de EEUWIGE God van Israël, en als verwijzer naar Het Woord van de HEERE (Memra de Adonai).

In het Nieuwe Testament legt Johannes in zijn evangelie, de Joden van zijn tijd uit dat Jezus de Messias, Het Woord van de EEUWIGE God is!

Kortom: een boeiende avond vanuit de joodse traditie die licht werpt op de relatie met het (jonge) Christendom!

Datum dinsdag 27 januari 2015
Tijd 20 uur
Plaats Maranathakerk
Bijdrage € 3,-