Wegens persoonlijke omstandigheden bij de inleider is het programma onderdeel Nr. 10 leerhuis “Voor een nieuw begin” voor 15 en 22 januari afgelast en zal aanvangen 29 januari a.s.

Een leeshuis door ds. Dick van Arkel

Na de goede ervaringen in het vorige seizoen is er ook dit jaar opnieuw een leeskring toegevoegd aan het programma. We lezen dit keer het boekje ‘Voor een nieuw begin’ van Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar praktische theologie in Leiden en voormalig rector van het seminarium Hydepark, het bij- en nascholingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland.*

Soms, om te weten of er toekomst is voor onze veelgeplaagde planeet in het heelal, gaat men op zoek naar sporen van het eerste begin. En dan gebeurt er iets. Bij de bron ontspringen vergezichten! En wie wil weten of er toekomst is voor de omstreden, christelijke overlevering in onze westerse cultuur, doet er goed aan om te zoeken naar haar eerste sporen.

Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt voor deze vraag zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. Deze eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin. Ze behoren tot de wereldliteratuur, zijn vormgevend voor onze westerse cultuur en het joods-christelijk geloof.
Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

Data: dinsdagen 15, 22, 29 januari en 5 februari 2019
Tijd: 14 uur
Plaats: Parochiecentrum
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

*De leesboeken worden voor de deelnemers aan deze leeskring centraal ingekocht en uitgedeeld.