Aanmelden

In de Tien Woorden van Geluk door drs. Wim Nieuwenhuis

ALS STENEN SPREKEN

Dit is de titel van het boek in wording, over het materiaal van de 10 Woorden (geboden) gelezen vanuit de Joodse traditie en verbonden aan het Nieuwe Testament. Aan het eerder behandelde materiaal in het leerhuis van de RvK Castricum, is nu een inleidend hoofdstuk toegevoegd met nieuw materiaal over de Messias in Jodendom en Christendom in realatie tot de 10 Woorden. Centraal staat daarbij de tekst uit Exodus 31:18, die aangeeft dat de twee tafelen van het getuigenis, tafelen van steen (enkelvoud) zijn. De tafelen vormen dus een bijzondere twee-éénheid.

stenentafelenDeze éne steen van het sprekende Woord van God, is het beeld van de Messias. We maken een reis door de Joodse Traditie van Profeten en Geschriften/Psalmen waar we deze steen als de Messias weer tegenkomen.

De twee tafelen van één steen

Vanuit de Joodse Traditie komen we tenslotte uit bij het NT, zowaar een Joods (orthodox) geschrift.

We sluiten af met een recentelijke archeologische vondst in Israël, waarop het oudste (buitenbijbels) getuigenis van een Joodse Lijdende Messias voorkomt: ALS STENEN SPREKEN !

Datum: donderdag 5 januari 2017
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)