16 september jl. vergaderde de Raad van Kerken Castricum in Akersloot. Het is een goede gewoonte om eens per jaar een andere locatie te kiezen dan een van de kerkzalen in Castricum. Dit jaar viel weer de keus op Akersloot gezien de goede ervaring daar jaren geleden en wel in de molen “De Oude Knegt”, de graanmolen waar Jan Kamphuys al jaren molenaar is als vrijwilliger. Naast molenaar is Jan daar ook een uitstekende gastheer. Deze combinatie van feiten was een bijzondere bij het afscheid van Jan Kamphuys als lid van de Raad namens de R.-K. parochie De Goede Herder. Twaalf jaar heeft Jan een actieve bijdrage geleverd aan de Raad van Kerken door bij tal van evenementen zijn diensten aan te bieden nadat hij deze ook had helpen organiseren. De bekendste activiteit in deze is wel de Dodenherdenking op 4 mei welke jaarlijks plaatsvindt. Na zijn afscheid bij zijn werkgever is Jan buschauffeur geworden om zijn vrije tijd een invulling te geven. De keuze hiertoe heeft hij gedaan na een bustocht georganiseerd door de Raad van Kerken waar hij enthousiast is gemaakt voor het vak door Herman Sterken. Een hoogtepunt voor de Raad van Kerken en Jan was de bustocht naar Dokkum, een prachtige reis door het platteland van Friesland met als chauffeur van de bus Jan Kamphuys, onvergetelijk.

Jan bedankt voor jouw inzet al die jaren voor de Raad van Kerken Castricum voor en namens onze parochie.

Ton Borst secretaris RvK Castricum
Vrijwilligers College