In het seizoen 2018-2019 organiseert het Liturgiekoor weer oecumenische vespers, dit keer rond het thema: Nieuw Begin. Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag waaraan meegewerkt zal worden door meerdere koren. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

De data voor seizoen 2018 – 2019 zijn:

20 oktober 2018 (met liedmiddag, voorproef van Kerst)
24 december 2018: Kerstvesper (aanvang 21 uur, zie ook nr. 27)
16 februari 2019 (met liedmiddag waaraan meer koren meewerken)
20 april 2019: Paaswake (aanvang 21.30 uur)

Met lezing over Marc Chagall door Ds. Dick van Arkel Marc Chagall, de schilder, over het lijden en de liefde.

Gaat het over Chagall, dan gaat het ook over de Bijbel, die voor deze joodse kunstenaar de rijkste poëtische bron vormt. Hij ontwikkelde een heel eigen stijl en interpretatie van de Bijbelverhalen.

Marc Chagall (1887-1985) deelde het bittere lot van de joden in de 20e eeuw, maar verloor in zijn kunstwerken geen moment de zin van liefdespaartjes, circusscènes, maanlichtovergoten landschappen en minnaars uit het oog.

Zijn werk bij het bijbelboek ‘lied der liederen’ (Hooglied) vormt daarvan een hoogtepunt. Omdat vanouds het Hooglied de feestrol is die gelezen wordt bij het joodse Paasfeest (Pesach), verdiepen we ons aan het begin van de Goede Week en in de nabijheid van het joodse en christelijke Paasfeest in deze leeswijzer van Chagall bij het Hooglied.

Chagall las het Hooglied met heel andere ogen dan de rabbijnen en christenen. Voor de joodse schilder Marc Chagall (18871985) stond de liefde in elk opzicht centraal in zijn leven. Hij maakte voor het Franse nationaal museum Message Biblique in Nice vijf schilderijen bij het bijbelboek Hooglied waarin hij overduidelijk zijn visie op de liefde heeft weergegeven.

Chagall gaf in deze schilderijen uitdrukking aan de innerlijke beelden die hem geschonken werden, waaraan hij ‘slechts’ kleur diende te geven. ‘Dromen’ noemde Chagall zijn schilderijen vaak: “Ik heb de bijbel gedroomd”. Pablo Picasso, vriend van Chagall, doelt waarschijnlijk op deze innerlijke beelden bij Chagall wanneer hij zegt: “Als Chagall schildert, weet je niet of hij slaapt of wakker is. Hij moet ergens in zijn hoofd een engel hebben.” Zijn collega joodse kunstenaar Lissitzky schreef: “…, zijn werk was als een wieg getooid met een mooie hemel geborduurd met vliegen en vlinders, waarin een kind plotseling wakker wordt in een met zonlicht bestoven omgeving.”

Datum: zondag 14 april 2019
Tijd: vesperviering 19.00 uur, lezing 19.30 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Op zondagmorgen …

Wekelijks zijn de meeste kerken op zondagmorgen open en heel wat gelovigen haasten zich om voor het begin van de dienst op tijd aanwezig te zijn.

Eenmaal per maand is er in Castricum een Oecumenische dienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom.

Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op die ochtend.
Om 10.00 uur beginnen we de bijeenkomst met een openingslied, daarna wordt er dikwijls een thema aangegeven waarmee we deze bijeenkkomst aan het werk gaan.

Dit alles wordt verzorgd door enkele eigen bezoekers die zich daar heel grondig op hebben voorbereid. Een aantal keren per seizoen wordt er ook een inleider van buiten gevraagd, dit is meestal iemand die goed thuis op een speciaal terrein. Na de inleiding over het onderwerp krijgen de aanwezigen de gelegenheid om met elkaar over het gehoorde in gesprek te gaan. Het kopje koffie ontbreekt daar niet bij.

Soms vertellen de bezoekers dat het gesprek in de kleine groepjes heel open en verrijkend is.

Voor het komende seizoen hebben we weer een afwisselend programma opgesteld.

Iedereen is van harte welkom, u mag het rustig een keer proberen. De bijeenkomsten worden gehouden:
meestal iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met mei in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2018 – 2019
zondag 9 september,
21 oktober,
11 november,
16 december,
13 januari,
10 februari,
10 maart,
14 april en
12 mei

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 16 september 2018 om 10 uur in de Maranathakerk
Oecumenische viering in de Vredesweek met als thema: Generaties voor vrede!

Maandag 24 december 2018 om 21 uur in de Dorpskerk.
Oecumenische Kerstvesper. Voorganger ds. Dick van Arkel.
Uitgevoerd wordt door het Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert met gastzangers het kerstoratorium ‘Nieuw Begin’ (tekst Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal). Dit oratorium voor koor, solisten, piano en viool vertelt het Kerstevangelie en verhaalt van het verlangen naar een ‘nieuw begin’ in onze wereld voor Kerst. De vioolpartij draagt daar op een geheel eigen wijze aan bij. Er zijn negen delen, en het oratorium begint en eindigt met vragen:
Hoe lang nog? Waar? Waarom? Wie?
Uit de diepte
Jou roep ik
in het holste van de nacht.

Zondag 20 januari 2019
Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Zaterdag 4 mei 2019
Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht