In het seizoen 2017-2018 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, dit keer over het thema: Schepping en Herschepping.

Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag waaraan meegewerkt zal worden door meerdere koren.

Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag om 17 uur in de vesper zullen worden gezongen. Voor een liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.

De data voor seizoen 2017 – 2018 zijn:

14 oktober 2017 (met liedmiddag)
24 december 2017: Kerstvesper (zie ook nr. 22, aanvang 21 uur)
17 februari 2018 (met liedmiddag)

De vesper van Goede Vrijdag vervalt. In plaats daarvan is er een Paaswake op zaterdag 31 maart om 21.30 uur in de Dorpskerk.

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed. Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de Dorpskerk (Kerkepad 1) open.
Komt u in stilte binnen? Voel u van hart welkom!

Vanaf 4 september iedere maandagavond, maar niet op 25 dec. (1e Kerstdag). Ook niet op maandag 1 jan. (Nieuwjaarsdag); niet op 2 april (2e Paasdag); niet op 21 mei (2e Pinksterdag).

Op adem komen

Er lijkt een berg van obstakels mensen ervan te weerhouden vanuit hun hart te leven. Hoe vertrouwd is het om te varen op het hoofd alleen. Zo pijnlijk om naar te kijken en te ervaren. De strijd om te overleven is zo “normaal” dat weinig mensen geloven dat het ook echt anders kan. Hoe wezenlijk voedend is de discipline, de gemeenschap, gebed, stilte, zorgzame aanwezigheid, eenvoudig luisteren en aanbidding. We verlangen er allemaal zo intens naar, en nog steeds zijn de krachten die suggereren dat dit fantasie is enorm. Daarvoor is het nodig de strijd om de macht te vervangen door de strijd om ruimte te creëren voor de geest. ‘Onze Allerhoogste’ is een ‘Altijd Aanwezige’ die geeft, geneest, begeleidt, stuurt, uitdaagt, confronteert en corrigeert. Willen we op weg gaan naar de bron dan zullen we zelf de eerste stap moeten zetten naar ons diepste innerlijk. Meditatie gaat over de innerlijke kant van de traditie, de levende ervaring die ervoor zorgt dat we niet verstrikt raken in dogma’s. Deze avonden helpen je gebed te richten om tot stilte te komen. Ze bieden een vorm om het hart te openen, de diepte en stilte in te gaan om open te staan voor overgave aan God. Door meditatie kun je iets van Zijn werkzame aanwezigheid ervaren. Om iedere dag te mediteren is discipline nodig. Samen mediteren nodigt uit op deze weg. Wij bieden deze meditaties aan in de vorm van beeldmeditatie, Ignatiaanse meditatie, latifagebed, Lectio Divina, loop- en zangmeditatie.

Data: elke 3e woensdag van de maand,
20 september,
18 oktober,
15 november,
20 december 2017,
17 januari,
21 februari,
21 maart,
18 april,
16 mei,
20 juni 2018

Tijd: inloop 18.30 uur; meditatie 19 -20 uur
Plaats: St. Pancratiuskerk

Op zondagmorgen …

Het is ruim 45 jaar geleden dat enkele leden van verschillende Castricumse Kerken samen spraken over een regelmatige bijeenkomst in oecumenisch verband.
In januari 1971 was de eerste bijeenkomst op zondagmorgen. Er ging een uitnodiging naar allen die zich hadden opgegeven, maar ook naar mensen van wie men verwachtte dat ze belangstelling zouden hebben voor oecumene. De opkomst was boven verwachting groot, de aula van de Henricus-Mavo was ruim gevuld.

De invulling van de eerste dienst bestond uit een inleiding van Ds. De Geeter over “ZONDE”. Na de uiteenzetting over het thema werden de aanwezigen in kleine groepjes verdeeld om aan de hand van enkele vragen met elkaar in gesprek te gaan. Onder het genot van een kopje koffie kwam de discussie op gang.
Eigenlijk is deze vorm: een inleiding met daarna een gesprek in kleine kring, nog steeds de vorm van veel bijeenkomsten. Nog altijd komen maandelijks ongeveer 25 leden bijeen, sommigen zijn vanaf de oprichting lid, maar er sluiten zich nog steeds nieuwe leden aan.
Bijbel, kerk en maatschappij zijn meestal heel gewilde onderwerpen. Soms komt er een inleider van buiten de kring, wat soms verrassende specialismen oplevert.

Voor het komende seizoen hebben we weer een programma opgesteld.
Iedereen is van harte welkom, u mag het rustig een keer proberen.

De bijeenkomsten worden meestal gehouden:
iedere tweede zondag van de maand, van september tot en met
mei in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2017 – 2018

10 september Bezoek aan ’t Huis Lioba, Egmond-Binnen
08 oktober Poëzie van Bonhoeffer door Hanneke Klinkert
12 november Inleiding over Zwingli door de dr. Wilken Veen
17 december Dienst verzorgd door eigen leden
14 januari Boekbespreking: Tomas Halik, Geduld met God:
11 februari Boekbespreking: Charlotte Rørth, De dag dat ik Jezus ontmoette
11 maart Dienst met Maas Beitler; verzorgd door eigen leden
08 april Boekbespreking: M. du Satoy, Wat wij niet kunnen weten
13 mei Dienst verzorgd door eigen leden

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 september 2017 Oecumenische viering in de Vredesweek
Plaats: Nieuw-Geesterhage
Tijd: 10 uur

Zondag 24 december 2017 Oecumenische Kerstvesper
Het Kerstverhaal in woorden, beelden en liederen

Het Kerstoratorium ‘Licht voor de wereld‘ (2016) van Dirk Zwart met liedteksten van Ria Borkent wordt uitgevoerd door het Liturgiekoor o.l.v. Jelle Jan Klinkert met gastzangers.

Plaats: Dorpskerk (zie ook nr. 4 in dit boekje)
Tijd: 21 uur
Voorganger Ds. Dick van Arkel

Zondag 21 januari 2018 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 10 uur

Vrijdag 4 mei 2018 Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 18.15 uur